ESCULTURAVENRES, SÁBADO E DOMINGO

11:00 - 21: 00 MUSEO HISTORIA NATURAL


IRIA DO CASTELO"A fábula biográfica, elaborada nun urdime tecido a partir dunha mitoloxía persoal, é a escusa que utilizo para levar a cabo proxectos de instalación que buscan a privacidade do privado, o tanxencial e improbable, o grotesco e hilarante, un pop lisérxico que camiña entre o terrible e o irresistible, entre a alucinación e a fábula. Interésame o erotismo porque borra os límites entre o permitido e o prohibido, achegando con fascinación a conciencia da morte. Sitúanos entre o pulso da animalidade e a imposibilidade de cumprila. Emocións ocultas entre o animal e o humano, onde ambas as condicións se esvaen en algo escuro nesa metamorfose. Investigo as posibilidades de novos medios a favor da experiencia e exploración psicolóxica da persoa, do espazo e da relación espectador-traballo ".